Acht ziekenhuizen richten supraregionaal oncologisch netwerk Vesalius op

Partners zullen samen kwaliteit definiëren en meten


 

Acht ziekenhuizen hebben een supraregionale samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het oncologisch netwerk Vesalius op te richten. Het gaat om Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, H.-Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel), AZ Jan Portaels (Vilvoorde), Imeldaziekenhuis (Bonheiden) en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven. Het oncologisch netwerk Vesalius wil de hoogkwalitatieve zorgverlening voor patiënten met kanker verder uitbouwen en verbeteren. 

De komende jaren zullen de ziekenhuizen samenwerken rond de zorgprogramma’s oncologie, waarbij de expertise van alle partners samen een meerwaarde is.

De betrokken ziekenhuizen zullen samen een multidisciplinair oncologisch handboek opstellen. Het oncologisch netwerk Vesalius zal dit handboek als leidraad gebruiken om de patiënten de meest adequate zorg op de juiste plaats te bieden. Gezamenlijk afgesproken kwaliteitsindicatoren zullen geregistreerd en gebenchmarkt worden.

Daarnaast is het ook de bedoeling om het oncologisch netwerk Vesalius verder uit te bouwen naar andere zorgactoren, zoals huisartsenkringen, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen.

Het initiatief om samen te werken past in de visie van zowel de Vlaamse als de federale overheid, die het zorglandschap wil hertekenen, met de focus op een meer kwaliteitsvolle en toegankelijke patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van middelen.