Coronavirus (COVID-19)

Evolutie coronagevallen

Op vrijdag 10 april – 9.00 zijn 63 patiënten met bevestigde Corona-besmetting opgenomen in AZ Sint-Maarten, waarvan 14 op intensieve zorg en 10 beademd. 22 patiënten werden ontslagen.

We betreurden de afgelopen week 6 overlijdens. Het betreffen vooral patiënten op oudere leeftijd met naast de diagnose van een COVID-19-besmetting ook andere aandoeningen.

Nationaal zien we een afvlakking van het aantal patiënten dat in ziekenhuizen opgenomen worden. Bij AZ Sint-Maarten blijft het aantal patiënten toenemen. Een wetenschappelijke verklaring hiervoor hebben we niet. Naar ons oordeel zijn bij het begin van de crisis vooral regio’s getroffen met een hoge concentratie van personen die in hoog-risicogebieden op vakantie waren. Ondertussen heeft het coronavirus zich breed verspreid. In verhouding tot het aantal inwoners in de regio waaruit AZ Sint-Maarten patiënten aantrekt, was het te verwachten dat het aantal opgenomen patiënten nog wat zou stijgen.

Achter de schermen van intensieve zorg voor COVID-19-patiënten - Interview met dr. Christophe Libeer (diensthoofd intensieve zorg)

Dagelijks lezen en horen we in de nationale pers het aantal patiënten dat op intensieve zorg komt. Maar wie zijn deze patiënten? Waarom liggen ze vaak op hun buik? Hoe garandeert AZ Sint-Maarten de kwaliteit van de zorg?

Wie komt op intensieve zorg?

Het zijn allemaal patiënten met een ernstige zuurstofnood. De praktijk wijst uit dat er belangrijke risicofactoren zijn i.g.v. COVID-19. Dr. Christophe Libeer: “Niet alleen bij AZ Sint-Maarten maar ook in andere ziekenhuizen zien we dat het vaak mannen zijn met diabetes (suikerziekte), hoge bloeddruk of zwaarlijvigheid die op intensieve zorg terecht komen. De meeste patiënten komen binnen met een slechte gezondheidstoestand, doen we onmiddellijk in slaap en brengen we een beademingsbuis in (intuberen). Een minderheid heeft een tijdelijke zuurstofnood en kan, wanneer de zuurstofnood terug afgenomen is, intensieve zorg verlaten.”

Patiënten op intensieve zorg krijgen een combinatie van zuurstof, antibiotica, een antimalariamiddel en een lage dosis bloedverdunner om klontervorming te voorkomen.

Op de buik

Vaak zien we op beelden patiënten op hun buik liggen. “Door mensen op hun buik te draaien verbeteren we de zuurstofopname in het bloed,” verklaart dr. Libeer. Er wordt een regime gevolgd van 16 uren op de buik, enkele uren op de rug, terug 16 uren op de buik, enzovoort. “Het effect ervan is vaak (maar niet altijd) spectaculair. Door een patiënt te draaien kunnen we de kunstmatige zuurstoftoevoer soms tot de helft herleiden.”

Aangepaste werkwijze

Door de coronamaatregelen is bezoek niet toegelaten. De artsen houden familie dagelijks op de hoogte. Met meer patiënten op intensieve zorg is dit voor de artsen een belangrijke tijdsinvestering. “Het is één van de voorbeelden die aantoont dat we onze werking hebben moeten aanpassen,” zegt dr. Libeer.

“We hebben een prachtig team van pneumologen-intensivisten en anesthesisten-intensivisten. Zij doen allemaal een belangrijke inspanning waardoor er meer artsen op de werkvloer zijn: drie in de voormiddag, twee in de namiddag. ’s Nachts zijn er momenteel twee inslapende artsen. Elke patiënt krijgt de aandacht die hij nodig heeft. Wij hoeven vandaag geen dubbele shiften te doen of dergelijke. We blijven ver weg van Italiaanse toestanden met uitgeputte artsen.”

Extra verpleegkundigen

Meer artsen op de werkvloer draagt er toe bij dat op intensieve zorg de situatie voor verpleegkundigen draagbaar is. Dr. Libeer: “We hebben ons team moeten uitbreiden met verpleegkundigen uit andere eenheden. Dit brengt extra druk met zich mee. Enerzijds zorgt het vaste team van intensieve zorg vandaag voor de opleiding en begeleiding van de toegevoegde verpleegkundigen. Anderzijds ervaren deze laatsten vaak extra druk omdat ze buiten hun comfortzone in een nieuwe omgeving werken. De inzet van onze verpleegkundigen in deze moeilijke werkomstandigheden is bewonderenswaardig!”

Doordat meer artsen op de vloer aanwezig zijn, zijn ze makkelijker aanspreekbaar voor vragen door verpleegkundigen. Tegelijk is er een initiatief vanuit het personeelsdepartement om verpleegkundigen ook psychologisch te ondersteunen.

Door te investeren in extra opleiding en ondersteuning van verpleegkundigen anticipeert AZ Sint-Maarten op een mogelijke verdere toename van het aantal bedden intensieve zorg voor COVID-19-patiënten. “Mocht dit nodig zijn dan zijn we hier klaar voor,” benadrukt dr. Libeer.

Iedereen heeft bijgeschakeld

“Ik wil mijn respect uitdrukken t.a.v. zorgondersteunende administratie en poetsdienst”, vult dr. Libeer verder aan. “Iedereen heeft zich aan de nieuwe situatie aangepast. Zo kunnen we een goede kwaliteit van zorg blijven garanderen.”

AZ Sint-Maarten wil potentiële patiënten ook nogmaals oproepen om ook voor niet-COVID-gerelateerde klachten niet te lang te wachten om een arts te consulteren. We werken in het ziekenhuis met gescheiden circuits. Het is perfect veilig om naar het ziekenhuis te komen. Ook op intensieve zorg zijn er nog steeds bedden beschikbaar voor niet-COVID-19-patiënten.