Hoe breng je je stage definitief in orde?

Neem vooraf aan je stage alle informatie door die je hier kan terugvinden, zowel wat betreft de administratieve voorbereiding als de praktische aspecten.

Informatiesessie voor startende stagiairs

Wie voor het eerst op stage komt in het nieuwe gebouw (Liersesteenweg 435 in Mechelen), moet ten laatste twee weken voor de start van de stage deelnemen aan een informatiesessie. Elke toekomstige stagiair moet daar verplicht eenmalig aan deelnemen (je hoeft deze dus niet voor elke volgende stage opnieuw bij te wonen). Tijdens dat infomoment krijg je algemene en praktische informatie die voor jou als stagiair van belang is. Bovendien wordt op dat moment jouw elektronische identiteitskaart ingelezen. Dat is nodig om je toegangsbadge aan te maken. Breng dus zeker je identiteitskaart mee.

De informatiesessies gaan steeds door in het congrescentrum (route 130) van het ziekenhuis. Je sluit best aan bij een sessie die niet te ver verwijderd is van je start, een à twee maanden voordien is ideaal. Je kan kiezen uit onderstaande data:

  • Maandag 25/03/2019: 16.00 tot 17.30 uur 
  • Maandag 29/04/2019: 14.00 tot 15.30 uur

Deelnemen kan door het volledig ingevulde inschrijvingsformulier te bezorgen aan lieselot.uytterhoeven [at] emmaus.be. De inschrijvingen worden telkens een week voordien afgesloten. 

Beschik je al over een identificatiebadge van AZ Sint-Maarten? Dan is het niet nodig om opnieuw aan te sluiten. Stuur wel ten laatste twee weken de start van je stage een mail naar lieselot.uytterhoeven [at] emmaus.be met vermelding van je nieuwe stageperiode. Zo kan je badge tijdig geheractiveerd worden. 

Documenten

Print onderstaande documenten af, neem ze grondig door en neem ze mee op de eerste dag van je stage:

Druk de werkpostfiche af die van toepassing is op jouw stage. Les deze grondig en bewaar het afgedrukte document in je stagemap. Het is niet nodig om daarvan een kopie aan je mentor/ het ziekenhuis te bezorgen.

Ben je zwanger?

  • Neem zo snel mogelijk contact op met onze arbeidsgeneesheer en maak een afspraak.
    (hilde.stevens [at] idewe.be of 015 28 00 72)
  • Lees de te volgen afspraken na in het document moederschapsbescherming.

Bezorg ten laatste twee weken voor de start van je stage onderstaande documenten t.a.v. de stagecoördinator (Lieselot.uytterhoeven [at] emmaus.be) of per post. Het is niet de bedoeling dat je deze meebrengt op de informatiesessie. 

  • een kopie van het geneeskundig attest (als dit volgens de werkpostfiche verplicht is)
  • het door jou (of je ouders/voogd wanneer je minderjarig bent) en de onderwijsinstelling ondertekende stagecontract in drievoud, tenzij je school een raamovereenkomst met ons afgesloten heeft.

Het volledig ingevulde en ondertekende onthaaldocument bezorg je op je eerste stagedag via je mentor.

Wanneer wij niet tijdig in het bezit zijn van deze documenten, word je niet toegelaten tot de stage.

Stagecontract

Bezorg ons ten laatste veertien dagen voor aanvang van je stage je volledig ingevuld stagecontract (in drievoud), dat reeds door jezelf en de onderwijsinstelling is ondertekend.

Je kan je contract opsturen naar AZ Sint-Maarten, HR/Stage, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen.

Deze gegevens heeft je school mogelijk nodig om een contract op te stellen:

Stagegever/vertegenwoordiger stageplaats Jan Ennekens
Functie vertegenwoordiger Algemeen directeur
Ondernemingsnummer 0411-515-075
Paritair Comité 330
RSZ-nummer 025-0771538-96
NACE-code 86.101
Telefoonnummer 015 89 10 10
Mailadres stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be

Contactpersoon